7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr
01

idaser iletisim

idaser iletisim
7. YIL

İdaser: kurum, kuruluş ve projeler için iletişim stratejileri oluştururur.

 devamı
02

idaser danışmanlık

idaser danışmanlık

İDASER, özel, kamu ve sivil toplum alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlara, toplumsal ve ekonomik kalkınma alanında etkin danışmanlık hizmeti sunar..

devamı
03

idaser araştırma

idaser araştırma

Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel düzeyde yapılan saha araştırmalarında nicel ve nitel veri toplama yöntem ve araçları kullanılmaktadır.

Devamı
04

idaser eğitim

idaser eğitim

İdaser tüm hizmetlerinde YAŞAM BOYU ÖĞRENME ihtiyacını esas almaktadır.

Devamı
 Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği Hizmetleri Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği Hizmetleri Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Üç gün süren eğitim programı kapsamında; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Metin Pişkin tarafından; çalışma hayatında paradigma değişimi, kendini tanıma ve değerlendirme, yetenekler ilgiler ve kişilik özellikleri, meslek değerleri ve meslek seçimini etkileyen çevresel faktörler, çok kültürlü kariyer danışmanlığı konuları; Prof. Dr. Müge Kart tarafından ise karar verme, hedef belirleme, iş-meslek ve kariyer danışmanlığında yardım becerileri konuları ele alındı. İMEP uzmanları Necla Haliloğlu ve Öner Doğan ise, Yetişkinlere (Dezavantajlı) yönelik Yönelik Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği Hizmet Modeli  ile girişimcilik konusunda farklı bakış açılarının ve yaklaşımlarının çerçevesini çizdiler ve girişimciliğin hukuki alt yapısından fon kaynaklarına kadar farklı alanlarda bilgi aktarımı sağladılar. İŞKUR uzmanı Kamuran Coşar da İŞKUR’a kayıt süreçlerini anlatarak, kurumun sağladığı hizmetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.