7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Toplumsal Araştırmalar

İDASER, Sosyal araştırma ile toplumun bütünü yâda belirli kesim veya bölümlerini oluşturan halkın ve kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel siyasi ve günlük faaliyetleri çerçevesindeki toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti, eğilim, yönelim ve düşüncelerinin ortalama görüntüsü ile bilgilerin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, sınıflandırılması, analiz ve raporlama hizmetleri sunar.