TR / EN
info@idaser.com.tr

Çalışmalarımız

     • Ceyhan İşkur’a Kayıtlı 233 işletmeye yönelik “İşletmelerde İşgücü Profili” (Eylül 2009)
     • İŞKUR için “Kariyer Becerileri Eğitimi Programını” Hazırlanması ve Uygulaması (2009-2013)
     • İŞKUR için, Mesleki Eğitim Kurs Programlarını Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemde hazırlamak,(2009-2011)
     • Osmaniye Milli Eğitim Rehber Öğretmelere yönelik Kariyer Danışmanlığı Eğitimi (2009 Nisan )
     • İŞKUR için, “İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı”(2011 Mart- Osmaniye)
     • “Kariyer Danışmanlığı Eğiticilerin Eğitimi”AB Projesi -Gençler için İş ve Kariyer Desteği projesi kapsamında(2011-2012)
     • Seyhan 2000 Evler Mahhallesi “Hane Halkı Sosyo Ekonomik Durum Tespiti İle Kentsel Dönüşüm Yaklaşımında Hak Sahibi Beklenti Ve Memnuniyet Analiz Çalışma Raporu” (2012)
     • “Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Gençler İçin İş ve Kariyer Desteği Projesi” AB Projesi – Bireysel Kariyer Danışmanlık Süreci ve Uygulamaları (Eylül 2011)
     • Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Gençler İçin İş ve Kariyer Desteği Projesi (AB Projesi)  “Kariyer Danışmanlığı Modelleme Çalıştayı” (Ekim /24-25-26/2001)
     • Ceyhan İş Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Limited Şirketi (CEYGEM) modelinin geliştirilip kurulumunun gerçekleştirilmesi, (2011-2015)
     • Adana Birey Dershanesi Eğiticilerin  Eğitimi -2011
     • 01.2013 tarihi itibariyle Özel CEYGEM İlk Yardım Eğitim Merkezi statüsünü alınması,
     • Abdioğulları  Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘de ara yöneticilere “İletişim ve takım çalışması eğitimleri” (2012)
     • Abdioğulları  Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘de  mavi ve beyaz yaka çalışanlarına yönelik  DACUM yöntemiyle “İşletme Sorun Analiz Çalışması” (2012)
     • CEYGEM için, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Uyum Kursları kapsamında 25 iş/meslek alanlarında eğitim programları geliştirilmesi, (2011-2013)
     • Adana İkibinevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi “Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu 2012”
     • Sarıçoban Regülâtörü Ve Hidroelektirik Santrali Batman İli-Sason İlçesi Dicle Havzası Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu(2011)
     • Metin (Kayser) Hidroelektirik Santrali (Diyarbakır–Kulp/Batman-Sason) Dicle Havzası Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu (2012)
     • Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESGEP projesi kapsamında dezavantajlı grupların istihdamlarına yönelik “Adana ve Mersin illerinde Anket Uygulamaları”
     • Çukurova Bölgesinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi ve Belgelendirilmesine İlişkin İŞKUR/MEB ve CEYGEM projesi,(2012-2015)
     • Doğu Akdeniz Kalkınma projesi kapsamında Kahramanmaraş-Andırın ve Göksun İlçelerinde 2 grup 60 kişilik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Düzenlenmesi,
     • 2013 – 2014 -2015 yılları arasında  Adana Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde, Kahramanmaraş Andırın ve Göksun İlçelerinde  toplam 16 grup 400 girişimci adayına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
     • TOKAT İŞGEM İşgücü Yetiştirme ve Yetişkin eğitimlerine yönelik plan ve program hazırlama eğitim ve danışmanlık hizmeti, TOKAT  (Eylül 2015)
     • KDF hibe programı uygulamaları <Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş>illerinde yürütülmesi (2013-2014-2015)
     • CEYGEM bünyesinde, İnşaat ve Metal Sektöründe  Meslek Standartları Ve Mesleki Yeterliliklere Dayalı Belgelendirme hizmeti verebilmesi  – (2014-2015)
     • Ceyhan Ticaret Borsası Personeline yönelik İletişim ve Takım Çalışması Eğitim ve Danışmanlık, (Aralık 2015)
     • ÖKSÜT Madenciliğin Sosyal Sorumluluk Perspektifinden “Develi’de İşgücü Profili Ve Tedarikçi Potansiyeli raporu” ( Nisan 2016)
     • ÇAYELİ Bakır İşletmeleri; İstihdam Problemi Yaşayan Bireylerin Farklı İş Olanaklarına Erişimini Kolaylaştırma Projesi Birinci Kademe Çalışma Raporu-  (Mayıs 2016)
     • EuropeAid/135020/M/ACT/TR KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II (PRE II) Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye Projesi Adana-Ceyhan/Osmaniye-Kadirli Özelinde Kayıt Dışı İstihdam Araştırma Raporu  (Eylül 2016)
     • BTC-Atatürk Üniversitesi İşbirliği ile Yürütülen “Geleceğe Doğru Bakmak- BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” kapsamında Eğitim ve İstihdam çalışmalarında Teknik Destek Hizmeti. (Mayıs-Haziran-2017)
     • TOKAT ESOB Meslekte Dikiş Tutturan Kadınlar Projesi adlı ve TRH3.1.LLLII/P-03/273 numaralı projenin saha araştırması raporlama hizmeti (Eylül 2017)
     • Türkiye/Hatay Lübnan/Beyrut evreninde Ideas Box Projelerinin faydalanıcılar açısından etki değerlendirmelerinin tespit ve analiz araştırmalarının yapılması(Aralık 2017)
     • TESK&UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İDDG faaliyetlerine yönelik çocuk işçiliği temel eğitim programı ile kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi.(Ankara, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa, Ordu/2018 Mayıs-Nisan)
     • (FAS) in Turkey- “Türkiye’de Çiftlik Danışmanlık Sistemi Kurulması Teknik Yardım Projesi” kapsamında yapılacak olan görünürlük materyallerinin hazırlanması hizmetleri (Temmuz-Ağustos 2018)
     • MEB H. B. Ö. Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesinde çalışan personellere yönelik İstihdam Rehberliği ve Danışmanlığı eğitimleri (Malatya, Mardin, Manisa, Eskişehir, Bursa, Ordu, Hatay- 2018-2019)
     • CENTERRA GOLD Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Develi’de İşgücü Profili, Paydaş Ve Tedarikçi Potansiyeli Araştırma ve Raporlama (Kayseri/Develi 2019-Ocak/Şubat)