7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Çalışmalarımız

     • Ceyhan İşkur’a Kayıtlı 233 işletmeye yönelik “İşletmelerde İşgücü Profili” (Eylül 2009)
     • İŞKUR için “Kariyer Becerileri Eğitimi Programını” Hazırlanması ve Uygulaması (2009-2013)
     • İŞKUR için, Mesleki Eğitim Kurs Programlarını Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemde hazırlamak,(2009-2011)
     • Osmaniye Milli Eğitim Rehber Öğretmelere yönelik Kariyer Danışmanlığı Eğitimi (2009 Nisan )
     • İŞKUR için, “İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı”(2011 Mart- Osmaniye)
     • “Kariyer Danışmanlığı Eğiticilerin Eğitimi”AB Projesi -Gençler için İş ve Kariyer Desteği projesi kapsamında(2011-2012)
     • Seyhan 2000 Evler Mahhallesi “Hane Halkı Sosyo Ekonomik Durum Tespiti İle Kentsel Dönüşüm Yaklaşımında Hak Sahibi Beklenti Ve Memnuniyet Analiz Çalışma Raporu” (2012)
     • “Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Gençler İçin İş ve Kariyer Desteği Projesi” AB Projesi – Bireysel Kariyer Danışmanlık Süreci ve Uygulamaları (Eylül 2011)
     • Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Gençler İçin İş ve Kariyer Desteği Projesi (AB Projesi)  “Kariyer Danışmanlığı Modelleme Çalıştayı” (Ekim /24-25-26/2001)
     • Ceyhan İş Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Limited Şirketi (CEYGEM) modelinin geliştirilip kurulumunun gerçekleştirilmesi, (2011-2015)
     • Adana Birey Dershanesi Eğiticilerin  Eğitimi -2011
     • 01.2013 tarihi itibariyle Özel CEYGEM İlk Yardım Eğitim Merkezi statüsünü alınması,
     • Abdioğulları  Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘de ara yöneticilere “İletişim ve takım çalışması eğitimleri” (2012)
     • Abdioğulları  Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘de  mavi ve beyaz yaka çalışanlarına yönelik  DACUM yöntemiyle “İşletme Sorun Analiz Çalışması” (2012)
     • CEYGEM için, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Uyum Kursları kapsamında 25 iş/meslek alanlarında eğitim programları geliştirilmesi, (2011-2013)
     • Adana İkibinevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi “Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu 2012”
     • Sarıçoban Regülâtörü Ve Hidroelektirik Santrali Batman İli-Sason İlçesi Dicle Havzası Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu(2011)
     • Metin (Kayser) Hidroelektirik Santrali (Diyarbakır–Kulp/Batman-Sason) Dicle Havzası Sosyo Ekonomik Analiz Araştırma Raporu (2012)
     • Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESGEP projesi kapsamında dezavantajlı grupların istihdamlarına yönelik “Adana ve Mersin illerinde Anket Uygulamaları”
     • Çukurova Bölgesinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi ve Belgelendirilmesine İlişkin İŞKUR/MEB ve CEYGEM projesi,(2012-2015)
     • Doğu Akdeniz Kalkınma projesi kapsamında Kahramanmaraş-Andırın ve Göksun İlçelerinde 2 grup 60 kişilik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Düzenlenmesi,
     • 2013 – 2014 -2015 yılları arasında  Adana Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde, Kahramanmaraş Andırın ve Göksun İlçelerinde  toplam 16 grup 400 girişimci adayına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
     • TOKAT İŞGEM İşgücü Yetiştirme ve Yetişkin eğitimlerine yönelik plan ve program hazırlama eğitim ve danışmanlık hizmeti, TOKAT  (Eylül 2015)
     • KDF hibe programı uygulamaları <Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş>illerinde yürütülmesi (2013-2014-2015)
     • CEYGEM bünyesinde, İnşaat ve Metal Sektöründe  Meslek Standartları Ve Mesleki Yeterliliklere Dayalı Belgelendirme hizmeti verebilmesi  – (2014-2015)
     • Ceyhan Ticaret Borsası Personeline yönelik İletişim ve Takım Çalışması Eğitim ve Danışmanlık, (Aralık 2015)
     • ÖKSÜT Madenciliğin Sosyal Sorumluluk Perspektifinden “Develi’de İşgücü Profili Ve Tedarikçi Potansiyeli raporu” ( Nisan 2016)
     • ÇAYELİ Bakır İşletmeleri; İstihdam Problemi Yaşayan Bireylerin Farklı İş Olanaklarına Erişimini Kolaylaştırma Projesi Birinci Kademe Çalışma Raporu-  (Mayıs 2016)
     • EuropeAid/135020/M/ACT/TR KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II (PRE II) Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye Projesi Adana-Ceyhan/Osmaniye-Kadirli Özelinde Kayıt Dışı İstihdam Araştırma Raporu  (Eylül 2016)
     • BTC-Atatürk Üniversitesi İşbirliği ile Yürütülen “Geleceğe Doğru Bakmak- BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” kapsamında Eğitim ve İstihdam çalışmalarında Teknik Destek Hizmeti. (Mayıs-Haziran-2017)
     • TOKAT ESOB Meslekte Dikiş Tutturan Kadınlar Projesi adlı ve TRH3.1.LLLII/P-03/273 numaralı projenin saha araştırması raporlama hizmeti (Eylül 2017)
     • Türkiye/Hatay Lübnan/Beyrut evreninde Ideas Box Projelerinin faydalanıcılar açısından etki değerlendirmelerinin tespit ve analiz araştırmalarının yapılması(Aralık 2017)
     • TESK&UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İDDG faaliyetlerine yönelik çocuk işçiliği temel eğitim programı ile kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi.(Ankara, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa, Ordu/2018 Mayıs-Nisan)
     • (FAS) in Turkey- “Türkiye’de Çiftlik Danışmanlık Sistemi Kurulması Teknik Yardım Projesi” kapsamında yapılacak olan görünürlük materyallerinin hazırlanması hizmetleri (Temmuz-Ağustos 2018)
     • MEB H. B. Ö. Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesinde çalışan personellere yönelik İstihdam Rehberliği ve Danışmanlığı eğitimleri (Malatya, Mardin, Manisa, Eskişehir, Bursa, Ordu, Hatay- 2018-2019)
     • CENTERRA GOLD Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Develi’de İşgücü Profili, Paydaş Ve Tedarikçi Potansiyeli Araştırma ve Raporlama (Kayseri/Develi 2019-Ocak/Şubat)
     • QUDRA Programı – Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi/ Eğitim, Sosyal Uyum (HATAY 2018-2019)
     • İMEP/ Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyelilerin ve Türklerin İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı) (Adana-Mersin-Hatay/ 2020- Devam)
     • ŞAHAN Kardeşler Tekstil Halı San. Tic. Ltd. Şti.- “Eğitim Danışmanlık Hizmetleri” (Gaziantep 2022)
     • Adıyaman Madeni Sanatkârlar Odası “Training Entrepreneurship, Employment and Social İnciusion for Ex-Prisoners” – Kariyer ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi (Adıyaman 2022)
     • MERSİN ESOB BİLMER Projesi kapsamında İDASER danışmanlık olarak proje kapsamındaki hedef kitleye yönelik hibe ve fonlara erişim, finansal okur yazarlık, bilgi /data okur yazarlığı , göç mevzuatı ve çalışma ilişkileri ile farklı kültürle çalışabilme becerileri eğitimleri düzenlenmiştir.(Mersin 2022)
     • ÇKA  “Kentsel Ekonomik Yapı Analizinde Veri Yönetimi Araştırması ve Model Önerisi Projesi Danışmanlık Eğitim Desteği” eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.  (Mersin/Tarsus 2023-2024)
     • TESK-UNDP İş Dünyası ve İnsan Hakları “Türkiye’de Sorumlu işletme Davranışlarının Desteklenmesi Saha Araştırması (Mersin-Kahramanmaraş/2024)
     • MERSİN ESOB BİLMER Projesi kapsamında İDASER danışmanlık olarak proje kapsamındaki hedef kitleye yönelik hibe ve fonlara erişim, finansal okur yazarlık, İletişim, Problem Çözme, Takım Çalışması, çıraklık sistemi, Yetişkin Eğitimi ve İstihdam, farklı kültürle çalışabilme becerileri konularında eğitimleri düzenlenmiştir. (Mersin 2024)