7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Kalitatif ve Kantitatif Araştırmalar

İDASER, doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız toplumsal düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz eder.

Veri Toplama yöntemleri:
• Grup Tartışmaları
• Derinlemesine Görüşme
• Çocuk Grupları
• İkili Görüşmeler
• Ev Ziyaretleri

Kantitatif; “kaç kişinin” belirli bir konuda ne düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, ne hissettiğini ölçmek için kullanılan  bir araştırma metodudur.
Kantitatif araştırma metodu kapsamında yüz yüze, CATI (Bilgisayar Destekli), Internet/Mailing, Gizli Müşteri ve B2B  yöntemlerini kullanarak en hızlı, en güvenilir ve profesyonel çözümler üretilmektedir.

İDASER; bu araştırmalar sonucunda elde edilen verilerden net ve güvenilir sonuçlar sağlamak amacıyla da özel veri analiz yazılımları, kodlama teknikleri ve tablolama sistemleri kullanmaktadır.