7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Projeler ve Programlar

İDASER, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde bölgesel, ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilen proje ve programların tasarımı, uygulanması ve izleme-değerlendirme aşamalarında yer almaktadır.

 İDASER, projeler konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

Proje Tasarımı: Sektör ve işbirliği yapılan kurumların ihtiyaçları ve donör kuruluşun belirlediği ölçütler ve format çerçevesinde proje tasarımı yapılmaktadır.  Proje tasarımı sürecinde birlikte çalışılan kurumun durumuna göre,  ihtiyaç analizi, kaynak yaratma, proje tabanlı işbirliği, ortak bulma ve iletişim ağlarına erişim gibi hizmetler de sunulmaktadır.

Proje Yönetimi ve Uygulama: İDASER, kendi hazırladığı ve/veya daha önceden hazırlanmış projelerin uygulanması ve yönetimi konusunda ilgili kuruma teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme: İDASER,  yürütülmekte olan proje ve çalışmalara ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Etki Araştırmaları:  İDASER ayrıca, tamamlanan projelere ilişkin etki araştırmalarını da planlayıp uygulamaktadır.

Bu hizmetlerimizden başta Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları olmak üzere, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmeler ve KOBİ’ler yer almaktadır.