7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

İstihdam ve Mesleki Gelişim

Bu çerçevede uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının uygulayabileceği ve destekleyeceği birçok proje yer almaktadır.

Dezavantajlı toplumsal grupların (kadın, eski hükümlü, engelli, sığınmacı, Mülteci vb.) istihdam edilebilirliği ve mesleki beceri geliştirme konusunda bölgesel dinamiklere uygun proje geliştirme ve uygulama hizmetleri verilmektedir.