7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Saha Araştırmaları

Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel düzeyde yapılan saha araştırmalarında nicel ve nitel veri toplama yöntem ve araçları kullanılmaktadır. İDASER’in alan araştırmalarını yürütecek deneyimli araştırma ekipleri ve teknik alt yapısı bulunmaktadır.