7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

Kurumsal İnsan Kaynakları Hizmetleri

Bu hizmetler kuruluşların ve işletmelerin hem insan kaynaklarını öznel ihtiyaçlarına en uygun ve verimli şekilde geliştirmelerine hem de bu çerçevede çalışanlarının kariyer gelişimlerinin desteklenmesine yöneliktir.

Bu kapsamdaki taleplere göre hizmetler;

Kuruluşların ve işletmelerin çalışanları için ihtiyaç analizleri ve taleplere göre özgün eğitim programlarının geliştirilip uygulanması,

Çalışanların kariyer gelişimlerine ve yeni mesleki oluşumlara (örneğin; işe başlama, yeni sistem, belgelendirme, emeklilik) uyumlarına yönelik bireysel ve grup uygulamalarıdır.