7. Yıl /
TR / EN
info@idaser.com.tr

İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı

Çağımızda kariyer yönetimi ve gelişimi, işgücü piyasasında, insan kaynaklarının ve istihdamın dinamizmini, kalitesini besleyen ve yön veren bir etmendir. Kendini ve kariyerini geliştiren gençler ve çalışanların desteklenmesi, ülke ve toplum kadar, kurumlar ve işletmelerin gelişimi için de önemlidir. Bu açıdan kariyer gelişimi, iş hayatına yönelecek gençlerin yanı sıra, her meslekten, çeşitli seviye ve pozisyondaki her çalışan için gereklidir.

İdaser, günümüzün çok seçenekli ve giderek karmaşık hale gelen iş dünyasında bireylerin ve kurum/kuruluşların kendi hedefleri, ihtiyaçları ve özelliklerine en uygun istihdam ve kariyer gelişim yollarını ve sistemlerini oluşturabilmelerine destek sağlar. Bu temel üzerine idaser’in insan kaynakları ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin hedef kitlesi; mesleğe ve istihdama yönelmekte olan gençler, iş hayatında ilerlemek isteyen yetişkinler, insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, nitelik ve nicelik olarak geliştirmek isteyen kurumlar ve işletmelerdir.
idaser’in kariyer danışmanlığı kapsamında bireylere ve işletmelere sunduğu başlıca hizmetleri şunlardır:

  • Kariyer ve İstihdam Becerileri Eğitim Paketi
  • Kurumsal İnsan Kaynakları Destekleme Hizmetleri
  • Bireysel Kariyer Danışmanlığı
  • İstihdam ve Mesleki Gelişim